FontFileDefinition

FontFileDefinition(StreamSource)

Yalnızca dosya içeriğini kullanarak bir dosya tanımı oluşturur.

public FontFileDefinition(StreamSource streamSource)
Parametre Tip Tanım
streamSource StreamSource Yazı tipi akışı kaynağı.

Ayrıca bakınız


FontFileDefinition(string, StreamSource)

Yalnızca dosya içeriğini kullanarak bir dosya tanımı oluşturur.

public FontFileDefinition(string fileExtension, StreamSource streamSource)
Parametre Tip Tanım
fileExtension String Yazı tipi dosya uzantısı.
streamSource StreamSource Yazı tipi akışı kaynağı.

Ayrıca bakınız


FontFileDefinition(string, StreamSource, long)

Yalnızca dosya içeriğini kullanarak bir dosya tanımı oluşturur.

public FontFileDefinition(string fileExtension, StreamSource streamSource, long offset)
Parametre Tip Tanım
fileExtension String Yazı tipi dosya uzantısı.
streamSource StreamSource Yazı tipi akışı kaynağı.
offset Int64 Akış kaynağındaki yazı tipi verilerine ofset.

Ayrıca bakınız


FontFileDefinition(FileInfo)

Yazı tipi dosyasını (FileInfo tarafından temsil edilir) ve dosya içeriğini kullanarak bir dosya tanımı oluşturur.

public FontFileDefinition(FileInfo fontFile)
Parametre Tip Tanım
fontFile FileInfo Yazı Tipi FileInfo nesnesi.

Ayrıca bakınız