FontFileDefinition

FontFileDefinition(StreamSource)

Yalnızca dosya içeriğini kullanarak bir dosya tanımı oluşturur.

public FontFileDefinition(StreamSource streamSource)
ParametreTipTanım
streamSourceStreamSourceYazı tipi akışı kaynağı.

Ayrıca bakınız


FontFileDefinition(string, StreamSource)

Yalnızca dosya içeriğini kullanarak bir dosya tanımı oluşturur.

public FontFileDefinition(string fileExtension, StreamSource streamSource)
ParametreTipTanım
fileExtensionStringYazı tipi dosya uzantısı.
streamSourceStreamSourceYazı tipi akışı kaynağı.

Ayrıca bakınız


FontFileDefinition(string, StreamSource, long)

Yalnızca dosya içeriğini kullanarak bir dosya tanımı oluşturur.

public FontFileDefinition(string fileExtension, StreamSource streamSource, long offset)
ParametreTipTanım
fileExtensionStringYazı tipi dosya uzantısı.
streamSourceStreamSourceYazı tipi akışı kaynağı.
offsetInt64Akış kaynağındaki yazı tipi verilerine ofset.

Ayrıca bakınız


FontFileDefinition(FileInfo)

Yazı tipi dosyasını (FileInfo tarafından temsil edilir) ve dosya içeriğini kullanarak bir dosya tanımı oluşturur.

public FontFileDefinition(FileInfo fontFile)
ParametreTipTanım
fontFileFileInfoYazı Tipi FileInfo nesnesi.

Ayrıca bakınız