Clone

StreamSource.Clone method

Akış kaynak nesnesini klonlar.

public abstract object Clone()

Geri dönüş değeri

Akış kaynak nesnesinin kopyası.

Ayrıca bakınız