Aspose.Font.Ttf

Aspose.Font.Ttf ad alanı, TTF Yazı Tipi biçimiyle ilgili nesneleri açıklayan sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
LicenseFlags ‘OS/2’ tablosundan (alan fsType) gömme bayrakları için bir yardımcı sarmalayıcıyı temsil eder.
TtcFontFileDefinition TTC Yazı Tipi için dosya tanımını temsil eder.
TtcFontSource TTC Yazı Tipi kaynağını temsil eder.
TtfEncoding TTF Yazı Tipi kodlamasını temsil eder.
TtfEncodingParameters TTF kodlama parametrelerini temsil eder. TTF Yazı Tipi’nden özel kodlama istemek için kullanılmalıdır.
TtfFont TrueType Yazı Tipini (TTF) temsil eder.
TtfFontMetrics TTF Yazı Tipi metriklerini temsil eder.