Aspose.Font.Ttf

Aspose.Font.Ttf ad alanı, TTF Yazı Tipi biçimiyle ilgili nesneleri açıklayan sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
LicenseFlags‘OS/2’ tablosundan (alan fsType) gömme bayrakları için bir yardımcı sarmalayıcıyı temsil eder.
TtcFontFileDefinitionTTC Yazı Tipi için dosya tanımını temsil eder.
TtcFontSourceTTC Yazı Tipi kaynağını temsil eder.
TtfEncodingTTF Yazı Tipi kodlamasını temsil eder.
TtfEncodingParametersTTF kodlama parametrelerini temsil eder. TTF Yazı Tipi’nden özel kodlama istemek için kullanılmalıdır.
TtfFontTrueType Yazı Tipini (TTF) temsil eder.
TtfFontMetricsTTF Yazı Tipi metriklerini temsil eder.