LicenseFlags

LicenseFlags class

‘OS/2’ tablosundan (alan fsType) gömme bayrakları için bir yardımcı sarmalayıcıyı temsil eder.

public class LicenseFlags

Özellikleri

İsimTanım
FSType { get; }OS/2 tablosundan ham fsType değerini veya tabloda bu alan yoksa 0 değerini alır.
FSTypeAbsent { get; }‘OS/2’ tablosunda fsType bayrağı yoksa true döndürür.
IsBitmapOnlyEmbedding { get; }fsType’ın BitmapOnly yerleştirmeye izin verip vermediğini algılar.
IsEditableEmbedding { get; }fsType’ın Düzenlenebilir katıştırmaya izin verip vermediğini algılar.
IsInstallableEmbedding { get; }fsType’ın Yüklenebilir gömme olup olmadığını algılar.
IsNoSubsettingEmbedding { get; }fsType’ın NoSubsetting yerleştirmesine izin verip vermediğini algılar.
IsPreviewAndPrintEmbedding { get; }fsType’ın Önizleme ve Yazdırma katıştırmaya izin verip vermediğini algılar.
IsReservedType { get; }fsType. için ayrılmış bitin(bit 0) ayarlanıp ayarlanmadığını algılar
IsRestrictedLicenseEmbedding { get; }fsType’ın Kısıtlı Lisans yerleştirme olup olmadığını algılar.

Ayrıca bakınız