IsPreviewAndPrintEmbedding

LicenseFlags.IsPreviewAndPrintEmbedding property

fsType’ın Önizleme ve Yazdırma katıştırmaya izin verip vermediğini algılar.

public bool IsPreviewAndPrintEmbedding { get; }

Ayrıca bakınız