TtcFontFileDefinition

TtcFontFileDefinition class

TTC Yazı Tipi için dosya tanımını temsil eder.

public class TtcFontFileDefinition : FontFileDefinition

yapıcılar

İsimTanım
TtcFontFileDefinition(int, string, StreamSource, long)Yalnızca dosya içeriğini kullanarak bir dosya tanımı oluşturur.

Özellikleri

İsimTanım
FileExtension { get; }Yazı tipi dosya uzantısını alır.
FileName { get; }Yazı tipi dosya adını alır.
FontIndex { get; }TTC Font. içindeki Font dizinini alır
Offset { get; }Akış içinde offset alır.
StreamSource { get; }Akış kaynağını alır.

Ayrıca bakınız