TtcFontSource

TtcFontSource class

TTC Yazı Tipi kaynağını temsil eder.

public class TtcFontSource

yapıcılar

İsimTanım
TtcFontSource(StreamSource)Nesne sağlayan IStreamSource akışına dayalı olarak TTC Yazı Tipi kaynağı oluşturur.
TtcFontSource(string)ttc yazı tipi toplama dosyası yolunu temel alarak TTC Yazı Tipi kaynağı oluşturur.

yöntemler

İsimTanım
GetFontDefinitions()TTC Yazı Tipi kaynağının Yazı Tipi tanımı dizisini döndürür.

Ayrıca bakınız