TtfEncoding

TtfEncoding class

TTF Yazı Tipi kodlamasını temsil eder.

public class TtfEncoding : IFontEncoding

yöntemler

İsimTanım
DecodeToGid(uint)TTF Font’un DecodeToGlyphId uygulaması, unicode tablosunu bulur ve unicode char için glif kimliğini döndürür. Glif kimliği, font türüne bağlı olan bir glif için benzersiz bir sayıdır. Örneğin: Type1’in kimliği bir glif adıdır, örneğin (GlyphStringId) class. TTF’nin kimliği bir int dizinidir, örneğin (GlyphUInt32Id sınıf.
DecodeToGidParameterized(IEncodingParameters, uint)Parametrikleştirilmiş sürüm, belirli CMap tablosunun kullanılmasına izin verir (unicode değil).
Encode(uint, uint)Glifi kodlar. TTF Yazı Tipleri için karakter kodu unicode’dur.
GidToUnicode(GlyphId)Glif kimliğini unicode olarak çözer. Glif kimliği, yazı tipi türüne bağlı olan bir glif için benzersiz bir sayıdır. Örneğin: Tür1’in kimliği bir glif adıdır, örneğin (GlyphStringId) class. TTF’nin kimliği bir int dizinidir, örneğin (GlyphUInt32Id sınıf.
UnicodeToGid(uint)Bir unicode’un kodunu çözer ve glif kimliğini döndürür.

Ayrıca bakınız