TtfEncodingParameters

TtfEncodingParameters class

TTF kodlama parametrelerini temsil eder. TTF Yazı Tipi’nden özel kodlama istemek için kullanılmalıdır.

public class TtfEncodingParameters : IEncodingParameters

yapıcılar

İsimTanım
TtfEncodingParameters(ushort, ushort)TtfEncodingParameters sınıfının yeni örneğini başlatır. Parametre olarak Platform Kimliği, Platforma özgü kodlama kimliğini alır. Bu parametreler, ana yazı tipi CMap tablosundan özel CMap alt tablosu istemek için kullanılır, OpenType Yazı Tipi Dosyasında ‘CMap’, ‘ad’ tablosuna bakın belirtim.

Özellikleri

İsimTanım
PlatformId { get; set; }PlatformId değerini alır veya ayarlar.
PlatformSpecificId { get; set; }PlatformSpecificId değerini alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız