GetGlyphById

GetGlyphById(GlyphId)

Glif kimliğine göre glif döndürür. Glif kimliği, yazı tipi türüne bağlı olan bir glif için benzersiz bir sayıdır. TTF Yazı tipi glif kimliği (GlyphStringId) sınıf veya (GlyphUInt32Id ) class. Ad (dize) glif adresleme, Post tablosu eşleme yoluyla TTF Fontları için desteklenir. CFF Font içinde olması durumunda, glifleri ada göre adreslemek için CFF yapıları kullanılır.

public override Glyph GetGlyphById(GlyphId id)
Parametre Tip Tanım
id GlyphId Glif kimliği.

Geri dönüş değeri

glif.

Ayrıca bakınız


GetGlyphById(string)

Glif adına göre glif döndürür. Ad (dize) glif adresleme, Posta tablosu eşleme yoluyla TTF fontları için desteklenir. CFF Font’un içinde olması durumunda, glifleri ada göre adreslemek için CFF yapıları kullanılır.

public Glyph GetGlyphById(string glyphName)
Parametre Tip Tanım
glyphName String Glif dize tanımlayıcısı.

Geri dönüş değeri

glif.

Ayrıca bakınız


GetGlyphById(uint)

Glif kimliğine göre glif döndürür.

public Glyph GetGlyphById(uint id)
Parametre Tip Tanım
id UInt32 Glif dizini.

Geri dönüş değeri

glif.

Ayrıca bakınız