Descender

TtfFontMetrics.Descender property

İniş değerini alır.

public override double Descender { get; set; }

Ayrıca bakınız