GetGlyphWidth

TtfFontMetrics.GetGlyphWidth method

Gliflerin genişliğini glif kimliğine göre döndürür.

public override double GetGlyphWidth(GlyphId glyphId)
ParametreTipTanım
glyphIdGlyphIdGlif tanımlayıcısı.

Geri dönüş değeri

Glif genişliği.

Ayrıca bakınız