GetKerningValue

TtfFontMetrics.GetKerningValue method

Glif çifti için karakter aralığı değerini döndürür.

public override double GetKerningValue(GlyphId prevGlyphId, GlyphId nextGlyphId)
ParametreTipTanım
prevGlyphIdGlyphIdÇiftteki ilk glif.
nextGlyphIdGlyphIdYazı Boyutu.

Geri dönüş değeri

Karakter aralığı değeri.

Ayrıca bakınız