Aspose.Font.TtfCMapFormats

Aspose.Font.TtfCMapFormatsad alanı, farklı CMap alt tablo biçimleriyle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
TtfCMapFormat0Table TTF Yazı Tipi dosyasının Format0 CMap alt tablosunu temsil eder.
TtfCMapFormat10Table TTF Yazı Tipi dosyasının Format10 CMap alt tablosunu temsil eder.
TtfCMapFormat12Table TTF Yazı Tipi dosyasının Format8 CMap alt tablosunu temsil eder.
TtfCMapFormat2Table TTF Yazı Tipi dosyasının Format2 CMap alt tablosunu temsil eder.
TtfCMapFormat4Table TTF Yazı Tipi dosyasının Format4 CMap alt tablosunu temsil eder.
TtfCMapFormat6Table TTF Yazı Tipi dosyasının Format6 CMap alt tablosunu temsil eder.
TtfCMapFormat8Table TTF Yazı Tipi dosyasının Format8 CMap alt tablosunu temsil eder.
TtfCMapFormatBaseTable CMap alt tablo temel sınıfını temsil eder.