TtfCMapFormat12Table

TtfCMapFormat12Table class

TTF Yazı Tipi dosyasının Format8 CMap alt tablosunu temsil eder.

public class TtfCMapFormat12Table : TtfCMapFormatBaseTable

Özellikleri

İsimTanım
PlatformId { get; }PlatformId’yi alır.
PlatformSpecificId { get; }PlatformSpecificId’yi alır.

yöntemler

İsimTanım
override GetAllCodes()Geçerli CMap’in alt tablosundaki tüm kodları alır.
override GetGlyphIndex(uint)Belirli bir karakter kodu için bir glif dizini alır.

Ayrıca bakınız