GetGlyphIndex

TtfCMapFormat12Table.GetGlyphIndex method

Belirli bir karakter kodu için bir glif dizini alır.

public override uint GetGlyphIndex(uint charCode)
ParametreTipTanım
charCodeUInt32Karakter kodu.

Geri dönüş değeri

Glif dizini.

Ayrıca bakınız