GetAllCodes

TtfCMapFormat6Table.GetAllCodes method

Geçerli CMap’in alt tablosundaki tüm kodları alır.

public override List<uint> GetAllCodes()

Geri dönüş değeri

Geçerli CMap’in alt tablosundaki tüm kodlar.

Ayrıca bakınız