TtfCMapFormatBaseTable

TtfCMapFormatBaseTable class

CMap alt tablo temel sınıfını temsil eder.

public class TtfCMapFormatBaseTable

Özellikleri

İsimTanım
PlatformId { get; }PlatformId’yi alır.
PlatformSpecificId { get; }PlatformSpecificId’yi alır.

yöntemler

İsimTanım
virtual GetAllCodes()Geçerli CMap’in alt tablosundaki tüm kodları alır.
virtual GetGlyphIndex(uint)Belirli bir karakter kodu için bir glif dizini alır code

Ayrıca bakınız