GetAllCodes

TtfCMapFormatBaseTable.GetAllCodes method

Geçerli CMap’in alt tablosundaki tüm kodları alır.

public virtual List<uint> GetAllCodes()

Geri dönüş değeri

Geçerli CMap’in alt tablosundaki tüm kodlar.

Ayrıca bakınız