Aspose.Font.TtfCommon

Aspose.Font.TtfOrtak ad alanı, TrueType biçimi area için ortak olan sınıfları sağlar

sınıflar

Sınıf Tanım
Version16Dot16 Yeniden Gönderim Sürümü16Dot16 veri türü