Aspose.Font.TtfCommon

Aspose.Font.TtfOrtak ad alanı, TrueType biçimi area için ortak olan sınıfları sağlar

sınıflar

SınıfTanım
Version16Dot16Yeniden Gönderim Sürümü16Dot16 veri türü