Clone

Version16Dot16.Clone method

Bir kopyasını oluşturunVersion16Dot16 nesne.

public virtual object Clone()

Geri dönüş değeri

Türün nesnesiVersion16Dot16

Ayrıca bakınız