MajorNumber

Version16Dot16.MajorNumber property

Ana sürüm numarasını alır veya ayarlar. Değer yalnızca onaltılı gösterimde anlamlıdır, örneğin gerçek yazı tipi dosyalarında ‘maxp’ için sürüm 0.5 4 bayttır: {0, 0, 80, 0}, onaltılık gösterimi olan 0x00005000. Yazı tipi dosyasından bu sürümü okuduktan sonra , Nesne için büyük ve küçük sayılarVersion16Dot16 sırasıyla 0 ve 20480 olacaktır. Ve onaltılı biçimdeki bu değerler 0x0000 ve 0x5000.

public ushort MajorNumber { get; set; }

Ayrıca bakınız