RawBytes

Version16Dot16.RawBytes property

Version16Dot16 sürüm numarası için tüm ham bitleri 4 bayt boyutunda bayt dizisi olarak alır.

public byte[] RawBytes { get; }

Ayrıca bakınız