ToString

Version16Dot16.ToString method

Sürüm değerini biçimlendirilmiş bir dize olarak döndürür Örneğin “0.5”, “1.1”, “3.0” vb.

public override string ToString()

Geri dönüş değeri

NesnesiString tip

Ayrıca bakınız