Aspose.Font.TtfHelpers

Aspose.Font.TtfHelpers ad alanı, TTF yazı tipi nesnelerinde genişletilmiş işlevsellik ile çalışmak için sınıflar ve arabirimler sağlar

sınıflar

Sınıf Tanım
HelpersFactory TtfHelpers namespace ile ilgili nesneler oluşturur

Arayüzler

Arayüz Tanım
IFontCharactersMerger TrueType yazı tiplerini birleştirmek için yardımcıların işlevselliğini bildirir. Font1 parametresi tarafından geçirilen yazı tipi birincil olarak kabul edilir. Bu, metrikler, kodlama yapısı ve diğerleri gibi nihai birleştirilmiş yazı tipiyle ilgili birçok özelliğinin bu birincil yazı tipinden alınacağı anlamına gelir.