Aspose.Font.Type1

Aspose.Font.Type1 ad alanı, Type1 Font biçimiyle ilgili nesneleri tanımlayan sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
FontSpecificEncodings Tüketiciyi tanıyan Yazı Tipleri için belirli kodlamaları temsil eder.
Type1Encoding Type1 Font kodlamasını temsil eder.
Type1Font Type1 Font’u temsil eder.
Type1FontMetrics Type1 Yazı Tipi metriklerini temsil eder.
Type1MetricFont Type1 metrik yazı tipi uygulaması. Bu type1 yazı tipi yalnızca metrikler kullanılarak oluşturulur. Glif alma işlevlerine ve gerçek yazı tipi gerektiren diğer bazı işlevlere izin verilmez, izin verilmeyen işlevler istisna atarType1NotSupportedException . Diğer özellikler (Yazı TipiAdı, Ağırlık, Metrikler ve Kodlama) metrik dosyasından kullanılır.