FontSpecificEncodings

FontSpecificEncodings class

Tüketiciyi tanıyan Yazı Tipleri için belirli kodlamaları temsil eder.

public class FontSpecificEncodings

yöntemler

İsimTanım
RegisterEncoding(string, string[])Tüketiciyi tanıyan Yazı Tipleri için kodlamayı kaydedin.

Ayrıca bakınız