RegisterEncoding

FontSpecificEncodings.RegisterEncoding method

Tüketiciyi tanıyan Yazı Tipleri için kodlamayı kaydedin.

public void RegisterEncoding(string fontName, string[] encoding)
ParametreTipTanım
fontNameStringYazı tipi adı.
encodingString[]kodlama

Ayrıca bakınız