GetNameToCharCodeIndex

Type1Encoding.GetNameToCharCodeIndex method

Adı karakter kodu kodlama haritasına döndürür. Not: Karakter kodu bir unicode değildir. Karakter kodu, Font kodlaması “table” içindeki bir karakter dizinidir.

public NameToCodeMap GetNameToCharCodeIndex()

Geri dönüş değeri

İsimden karaktere kod kodlama haritası.

Ayrıca bakınız