GidToUnicode

Type1Encoding.GidToUnicode method

Gid’in Unicode’a Kodunu Çözer. Glif kimliği, yazı tipi türüne bağlı olan bir glif için benzersiz bir sayıdır. Örneğin: Type1’in kimliği bir glif adıdır, örneğin (GlyphStringId) class. TTF’nin kimliği bir int dizinidir, örneğin (GlyphUInt32Id sınıf.

public uint GidToUnicode(GlyphId gid)
ParametreTipTanım
gidGlyphIdKodu çözülecek sembolün glif tanımlayıcısı.

Geri dönüş değeri

Geçilen glif kimliğiyle ilgili Unicode değeri.

Ayrıca bakınız