UnicodeToGid

Type1Encoding.UnicodeToGid method

Unicode için GlyphId döndürür. Veya font unicode için glif içermiyorsa notdef. Glif kimliği, font türüne bağlı olan bir glif için benzersiz bir sayıdır. Örneğin: Type1’in kimliği bir glif adıdır, örneğin (GlyphStringId) class. TTF’nin kimliği bir int dizinidir, örneğin (GlyphUInt32Id sınıf.

public GlyphId UnicodeToGid(uint unicode)
ParametreTipTanım
unicodeUInt32Glif tanımlayıcısını almak için Unicode.

Geri dönüş değeri

Unicode ile ilgili glif tanımlayıcısı iletildi.

Ayrıca bakınız