FontType

Type1Font.FontType property

Yazı Tipi türünü alır. FontType.Type1 değerini döndürür.

public override FontType FontType { get; }

Ayrıca bakınız