Metrics

Type1Font.Metrics property

Yazı Tipi metriklerini alır.

public override IFontMetrics Metrics { get; }

Ayrıca bakınız