PostscriptNames

Type1Font.PostscriptNames property

Postscript Yazı tipi adlarını alır.

public override MultiLanguageString PostscriptNames { get; }

Ayrıca bakınız