Style

Type1Font.Style property

Yazı Tipi stilini alır. Bu, Yazı Tipi dosyası tarafından sağlanan ham bir dize değeridir. Stil ayarlayıcı henüz uygulanmadı.

public override string Style { get; set; }

Ayrıca bakınız