Ascender

Type1FontMetrics.Ascender property

Yükselen değeri alır.

public override double Ascender { get; }

Ayrıca bakınız