CapHeight

Type1FontMetrics.CapHeight property

Üst sınır yükseklik değerini alır.

public double CapHeight { get; }

Ayrıca bakınız