Descender

Type1FontMetrics.Descender property

İniş değerini alır.

public override double Descender { get; }

Ayrıca bakınız