GetGlyphWidth

Type1FontMetrics.GetGlyphWidth method

Glif genişliğini döndürür. Belirli yazı tipi kodlama mirasçıları tarafından geçersiz kılınabilir.

public override double GetGlyphWidth(GlyphId glyphId)
ParametreTipTanım
glyphIdGlyphIdGlif tanımlayıcısı.

Geri dönüş değeri

Glif genişliği.

Ayrıca bakınız