ItalicAngle

Type1FontMetrics.ItalicAngle property

İtalik açı değeri alır.

public double ItalicAngle { get; }

Ayrıca bakınız