StdHW

Type1FontMetrics.StdHW property

StdHW değerini alır.

public double StdHW { get; }

Ayrıca bakınız