StdVW

Type1FontMetrics.StdVW property

StdVW değerini alır.

public double StdVW { get; }

Ayrıca bakınız