UnderlineThickness

Type1FontMetrics.UnderlineThickness property

Alt çizgi kalınlık değerini alır.

public double UnderlineThickness { get; }

Ayrıca bakınız