WoffFormatException

WoffFormatException()

Yeniyi başlatırWoffFormatException nesne.

public WoffFormatException()

Ayrıca bakınız


WoffFormatException(string)

Yeniyi başlatırWoffFormatException nesne.

public WoffFormatException(string message)
ParametreTipTanım
messageStringHatayı açıklayan bir mesaj.

Ayrıca bakınız


WoffFormatException(string, Exception)

Yeniyi başlatırWoffFormatException nesne.

public WoffFormatException(string message, Exception innerException)
ParametreTipTanım
messageStringHatayı açıklayan bir mesaj.
innerExceptionExceptionGeçerli istisnanın nedeni olan istisna.

Ayrıca bakınız


WoffFormatException(SerializationInfo, StreamingContext)

Yeniyi başlatırWoffFormatException nesne.

public WoffFormatException(SerializationInfo info, StreamingContext context)
ParametreTipTanım
infoSerializationInfoSerileştirilmiş nesne verilerini tutan nesne.
contextStreamingContextKaynak veya hedef hakkında bağlamsal bilgi.

Ayrıca bakınız