BuildVersionInfo

BuildVersionInfo class

Geçerli ürün adı ve sürümü hakkında bilgi sağlar.

public static class BuildVersionInfo

Özellikleri

İsimTanım
static Product { get; }Ürünün tam adını alır.
static Version { get; }Ürün sürümünü alır.

Örnekler

Bu ürünle ilgili sürüm bilgilerini görüntülemek için BuildVersionInfo’nun nasıl kullanılacağını gösterir.

Console.WriteLine("I am currently using {0}, version number {1}!", BuildVersionInfo.Product, BuildVersionInfo.Version);

Ayrıca bakınız