GlyphAccessor

Font.GlyphAccessor property

Yazı tipi glif erişimcisi. Glifleri ve glif tanımlayıcılarını alır.

public IGlyphAccessor GlyphAccessor { get; }

Ayrıca bakınız