Save

Save(Stream)

Yazı Tipini orijinal biçime kaydeder.

public virtual void Save(Stream stream)
ParametreTipTanım
streamStreamYazı tipini kaydetmek için akış.

Notlar

Not: aşağıdaki Yazı tipi türlerinin kaydedilmesi desteklenir: Yeni TTF Yazı Tipleri; TTF Yazı Tipi alt kümeleri; CFF Yazı tipi alt kümeleri; Tip1 Yazı tipi alt kümeleri.

Ayrıca bakınız


Save(string)

Yazı Tipini orijinal biçime kaydeder.

public virtual void Save(string fileName)
ParametreTipTanım
fileNameStringYazı tipini kaydetmek için dosya.

Notlar

Not: aşağıdaki Yazı tipi türlerinin kaydedilmesi desteklenir: Yeni TTF Yazı Tipleri; TTF Yazı Tipi alt kümeleri; CFF Yazı tipi alt kümeleri; Tip1 Yazı tipi alt kümeleri.

Ayrıca bakınız