SaveToFormat

Font.SaveToFormat method

Yazı Tipini belirtilen biçimde kaydeder.

public void SaveToFormat(Stream stream, FontSavingFormats outFormat)
ParametreTipTanım
streamStreamyazı tipini kaydetmek için akış
outFormatFontSavingFormatsistenilen format

Ayrıca bakınız