FontEnvironment

FontEnvironment class

Mevcut ortam ve platform hakkında bilgi sağlar.

public class FontEnvironment

Özellikleri

İsimTanım
static Current { get; }Geçerli ortamı alır.
CurrentPlatformId { get; }Geçerli platform kimliğini alır.
FontSpecificEncodings { get; }Tüketiciyi tanıyan Yazı Tipleri için belirli kodlamaları depolar. Örneğin, PDF belgeleri Adobe Symbol ve ZapfDingbats’a özel kodlamaları kullanır.
Strictness { get; set; }Bazı Yazı Tipleri beklenmeyen veriler, belirtilmemiş özellikler içerebilir veya kabaca kırpılmış olabilir. Yazı tipinin yetersizliğinden bağımsız olarak herhangi bir yazı tipini açmak isteyen tüketiciler için toleranslı ayar önerilir. Yazı tipi iç yapılarının tutarlı olması garanti edilmez. Çoğunlukla geçerli ve sağlam Yazı Tipleri açmak isteyen tüketiciler için katı ayar önerilir.

Ayrıca bakınız