Descender

FontMetrics.Descender property

Azalan değeri alır.

public virtual double Descender { get; set; }

Ayrıca bakınız